Ivana Budin Arhanić

Potpredsjednica za poslovni razvoj i korporativne poslove, Valamar Riviera
Ivana Budin Arhanić završila je studij ekonomije na Middlebury Collegeu u SAD-u 1999. godine. Nakon završenog studija tri godine radi kao konzultantica za strateški menadžment u Bostonu i New Yorku. Početkom 2003. godine zapošljava se u društvu Lura d.d. u kojemu vodi projekt akvizicije i restrukturiranja društva Somboled d.d. u poslovni sustav grupe Lura te je 2004. godine imenovana za potpredsjednicu nadzornog odbora društva Somboled d.d. Dvogodišnji MBA studij završava 2007. godine na fakultetu Harvard Business School te se potom zapošljava u grupi Valamar te u siječnju 2009. godine postaje članica uprava društva Valamar grupa d.d. i društva Valamar Adria holding d.d.

U tvrtki Valamar Riviera d.d. nalazi se na poziciji potpredsjednice za poslovni razvoj, strateško upravljanje i korporativne poslove, a zadužena je za strateške projekte razvoja poslovanja i društveno odgovorno poslovanje, upravljanje kvalitetom, odnose s javnošću, vladinim i strukovnim institucijama te strategiju i prodaju neturističke imovine.