NJ.E. Janez Janša

Predsjednik Vlade Republike Slovenije

Janez Janša je Predsjednik Vlade Republike Slovenije. Bio je Predsjednik Vlade i od 2004.g. do 2008.g. i od 2012.g. do 2013.g. Bio je ministar obrane između 1990.g. i 1994.g., kao i 2000.g. Predsjednik je Slovenske demokratske stranke (SDS) od 1993.g. i trenutno je potpredsjednik CDI-IDC-a. 2008. godine predsjedavao je Vijećem EU-a, kao i sada, u drugoj polovici 2021. godine.