Ronald Korotaj, direktor Istraturist Umag d.d. i Predsjednik UPUHH-a

Ronald Korotaj je direktor Istraturist Umag d.d. od 2014. godine. Prije dolaska u Istraturist bio je na poziciji direktora Korporativnih funkcija i pravnih poslova Plave lagune d.d.. Korotaj je diplomirani pravnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koji je karijeru započeo u Plavoj laguni i nastavio ju na menadžerskim pozicijama u Adris Grupi, da bi se 2009. godine vratio u Plavu lagunu. Kao direktor jedne od vodećih hotelijerskih kompanija u Istri nadležan je za povećanje vrijednosti kompanije rastom poslovanja, investicijskim projektima, inovacijama i razvojem talenata, korištenjem razvojnih potencijala te optimizaciju povrata na imovinu, implementaciju i provedbu društveno odgovornog i održivog poslovanja posebno u odnosu na lokalnu zajednicu, te za razvoj turističke destinacije putem suradnje s lokalnim dionicima u klasteru.

Osim u Istraturistu Ronald Korotaj aktivno obnaša više funkcija u ključnim udruženjima važnim za razvoj hrvatskog turizma, pa je od travnja 2016. godine Predsjednik Udruženja hotelijera pri HGK i Predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH).