Nikolina Brnjac

Ministrica turizma i sporta Republike Hrvatske

Za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije obnašala je dužnost državne tajnice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i ministrice délégué.

Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2009. godine obranom doktorske disertacije pod nazivom “Utvrđivanje relevantnih kriterija za definiranje mreže intermodalnih terminala” na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2017. do 2019. obnašala je dužnost državne tajnice za promet u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, gdje je koordinirala izradu nekoliko nacrta zakona iz područja prometa.

Između 2002. i 2016. radila je kao docentica i izvanredna profesorica na Fakultetu prometnih znanosti na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima te kao voditeljica Odjela za intermodalni promet.

Izabrana je za potpredsjednicu Intermodalnog sindikata prometa i logistike pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i stručnu ocjenjivačicu za Europsku komisiju, GD za istraživanje i inovacije u sektoru prometa i logistike