Patrick Torrent

Direktor, Dubai Health Authority, UAE (Online)

Mohamed Al Mheiri je direktor Odjela za zdravstveni turizam u Dubai Health Authority (DHA). Imenovan na tu poziciju 2019. godine, Al Mheiri je odgovoran za jačanje uloge zdravstvenog turizma u Dubaiju i usklađivanje relevantnih lokalnih inicijativa sa ciljem Strategije zdravstvenog turizma za preobrazbu Emirata u globalnu destinaciju za medicinski turizam. Strategija ima za cilj pozicioniranje Dubaija kao modernog grada s najsuvremenijim zdravstvenim ustanovama i visokokvalitetnim uslugama. Stoga, Al Mheiri gradi jaka partnerstva s javnim i privatnim sektorom, koristeći svoje veliko iskustvo na lokalnim i globalnim tržištima i sektorima, kao i svoje sposobnosti vođenja, pregovaranja, poslovnog planiranja i razvoja te iskustvo upravljanja u turizmu i vanjskoj trgovini te razvoju.
Od 2007. do 2014. Al Mheiri je bio voditelj regije u Odjelu za turizam i trgovinski marketing u Dubaiju (DTCM). Tijekom svog rada u DTCM aktivno je sudjelovao u planiranju, nadzoru, razvoju i marketingu projekata i aktivnosti u turističkom sektoru Dubaija. Također je radio u Dubai Exports kao viši menadžer od 2014. do 2019., doprinoseći povećanju izvoznih kapaciteta Dubaija i UAE pružajući stalne smjernice ulagačima, uključujući kupce i dobavljače iz inozemstva.
Al Mheiri je 2009. godine diplomirao poslovnu administraciju na Visokom tehnološkom fakultetu u UAE.