Leila Krešić-Jurić, Izvršni direktor Europskog Summita zdravstvenog turizma

Kao stručnjaka za turizam posvećenog izvrsnosti, inspiriranog održivim rastom i kružnim gospodarstvom, Leilu iznimno raduje povezivanje ljudi i mogućnost utjecaja na globalni turistički sektor. Kao korporativni menadžer po profesiji i vječni putnik po vokaciji, i dalje je fascinirana turizmom, najinspirativnijom industrijom na svijetu. Kroz iskustvo u javnom i privatnom sektoru, stekla je stručna znanja o trendovima u turizmu i razvojnim projektima, s fokusom na hotelijerstvo, zdravstveni turizam, ekonomiju dijeljenja, ljudske resurse i korporativno upravljanje. Na mjestu direktora Sektora za turizam Hrvatske gospodarske komore, Leila je niz godina zastupala četrnaest nacionalnih strukovnih udruženja, organizirala stručne edukacije i razna događanja koja su imala za cilj potaknuti konkurentnost i kvalitetu usluga. Uz jačanje suradnje i učlanjenja u međunarodne organizacije, bila je angažirana u nekoliko projekata pokrenutih od strane Europske Komisije, a kao član Odbora za turizam Hrvatskog Sabora, sudjelovala je u izradi sektorskih strategija, politika i zakonodavstva. Leila je odnedavno izvršna direktorica Europskog summita zdravstvenog turizmu kao dijela HTI Konferencije, vodeće europske inicijative koja promiče zdravstveni turizam. Govori pet jezika i trenutno pohađa poslijediplomski studij GEMBA na Međunarodnoj poslovnoj školi Hult.