László György

Ministar za ekonomsku strategiju i regulaciju Republike Mađarske

Dr. László György je državni ministar za gospodarsku strategiju i regulaciju u Ministarstvu za inovacije i tehnologiju, izvanredni profesor na Sveučilištu John von Neumann i docent na Sveučilištu ELTE.

Do imenovanja za državnog ministra bio je glavni ekonomist u Századvégu, najvećem think tanku u Mađarskoj, gdje je aktivno surađivao s Uredom predsjednika vlade Mađarske i sadašnjom vladom. György je također bio direktor PADMA-e (Pallas Athene Domus Mentis Foundation), javni zakladni fond Sveučilišta John von Neumann. György predaje o ekonomskoj politici, vanjskoj ekonomskoj politici i teoriji međunarodnih odnosa na Sveučilištu John von Neumann i Sveučilištu ELTE za studente BA, MA i MBA. György je stekao međunarodni magisterij na Hochschule St. Gallen, Švicarska (2004.g.) u okviru programa Zajednice europskih škola menadžmenta, MBA (2008.g.) i doktorat (2013.g.) na Sveučilištu za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti.

Njegova najnovija knjiga pod naslovom Stvaranje ravnoteže – Misija ekonomske politike izdana je krajem 2017.g na mađarskom jeziku, a na engleskom jeziku objavljena je 2019.g. Knjiga postavlja dijagnozu globalne ekonomije, nudi ostvarive odgovore na izazove i objašnjava mjere i prilike mađarske ekonomske politike u tom globalnom kontekstu.