Karin Stefanie Niederer, Viša konzultantica i trenerica, Kohl & Partner, VILLACH

Karin ima bogato iskustvo u turizmu. Završila je ITM (Međunarodni fakultet za turizam i menadžment) u Semmeringu, Austrija. Ima iskustvo 10 godina rada u hotelijerstvu i s tour operatorima. Bila je direktor marketinga i prodaje, Resident Manager u hotelijerskom lancu i odmaralištu te se bavila pre-openingom i brandiranjem.

Od 1997. predavačica je na različitim turističkim institucijama i sveučilištima primijenjene znanosti. Od 2001 radi u Kohl&Partner kao viša konzultantica i trenerica s fokusom na Marketing i prodaju uključujući implementaciju, Wellness & Spa te Mystery Guest aktivnosti & Quality Management.