Jan Schmidt

Voditelj projekata, BioCon Valley®
Jan Schmidt je voditelj projekta i voditelj odjela „Međunarodna certifikacija ljekovitih šuma“ u Međunarodnom društvu za šumsku terapiju kojim upravlja BioCon Valley® GmbH.
BioCon Valley® mreža je zdravstvene ekonomije i znanosti o životu u Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji u Njemačkoj. Njihov rad podržava savezna država Mecklenburg- Zapadna Pomeranija, koja je pionir u području korištenja šuma u terapijske svrhe, a aktivnosti sežu od obnove državnog zakona o šumama 2011. godine, koji omogućuje zakonsko proglašavanje ljekovitih šuma na temelju medicinskih dokaza u Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji.
Jan je odgovoran za primjenu standarda i postupaka koji su relevantni za ocjenjivanje i certificiranje Ljekovitih šuma u Europi i svijetu te aktivno promiče ideju iscjeliteljskih šuma izvan granica Mecklenburg-Zapadne Pomeranije i Njemačke.
Počevši od pozicije u PR sektoru i znanstvenoj komunikaciji, Jan je više od deset godina radio na području EU financiranja i upravljanja EU projektima, posebno u Interreg programima za Baltičko more, gdje je fokus bio na obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti. Prikupio je brojna iskustva s drugim nacionalnim i EU programima financiranja, poput Horizonta 2020 i Obzora Europe.