Hrabren Suknaić – Direktor, S.T.A.R. Digital

Hrabren Suknaić je Senior Digital Media Executive i 6 godina vodi S.T.A.R. Digital, međunarodnu full-service agenciju specijaliziranu za performance marketing u digitalnim kanalima, u partnerstvu s Petrom Pavićem.
Tijekom svoje karijere radio je kao konzultant na različitim projektima, koji se posljednjih godina vežu prvenstveno uz digitalne medije, a prije nego što se 2007. pridružio svijetu internetskog marketinga kao šef Jugoistočne Europe za Google i hrvatske podružnice za Goldbach AG, radio je kao izvršni direktor u Siemensu i MAN-u. S obzirom na dugogodišnje iskustvo, njegova stručnost izrazita je u sektoru internetskih putovanja.

Suknaić je diplomirao na Zavodu za telekomunikacije na zagrebačkom FER-u, nakon čega je tamo radio kao asistent. Magistrirao je i završio MBA studij na vodećoj europskoj poslovnoj školi INSEAD u Francuskoj.