Csilla Mezösi

Glavna tajnica, Europska Spa Udruga (ESPA), Belgija

Od 2000. Csilla Mezősi uključena je u aktivnosti ESPA-e, 2002. postala je član Uprave, predstavljajući Mađarsku, a od 2018. je Glavna tajnica Udruge.
Tijekom svoje karijere Csilla je bila uključena u upravljanje strateškim projektima gradskih i državnih uprava za razvoj projekata u sektoru zdravstvenog turizma. Radila je više od 15 godina u njemačkoj turističkoj industriji i 4 godine u švicarskoj turističkoj industriji fokusirajući se na turizam u inozemstvu.
Csilla ima široko iskustvo od B2B i B2C prodajnih aktivnosti do međunarodnog PR-a i organizacije događaja, stručnjakinja je u poslovnom savjetovanju, razvoja toplica, marketingu te promociji medicinskog turizma. Između ostaloga, bavila se i razvojem kontakata i odnosa između pružatelja usluga i zdravstvenih osiguranja. Kao Glavna tajnica aktivna je u EU Tourism Manifesto Group udruzi te bavi se pokretanjem mnogih aktivnosti i suradnji inozemnih tržišta.