Caroline Couret – osnivačica i direktorica Creative Tourism Network®-a

Stručnjak u kreativnom turizmu. Osnivačica i direktorica Creative Tourism Network® programa kreativnog turizma u Barceloni.
Redovito je pozivana da drži predavanja i predaje na sveučilištima i poslovnim školama širom svijeta. Objavljuje članke o kreativnom turizmu na različitim jezicima. Vanjski je stručnjak Europske unije i redovito surađuje s UNWTO-om.
Od 2001. godine upravlja širokim nizom međunarodnih projekata, kao npr. festivale u orgnizaciji Gradskog vijeće Barcelone i projekte financirane od strane EU. Živjela je i radila u različitim zemljama: La Casa de Velázquez (Madrid), Festival de Cannes (Francuska), te vodila razne projekte u Louisiani, Meksiku i Maroku.
Rođena je u Francuskoj, gdje je i magistrirala menadžment u kulturi i politologiju kulture te Konikologiju u Barceloni.
Govori engleski, španjolski, francuski (materinji), katalonski, talijanski i osnove portugalskog.