Alessandra Priante

Direktorica regije Europa, Svjetska turistička organizacija (UNWTO)

Alessandra Priante je Direktorica Regije Europa u UNWTO-u, agenciji UN-a koja promiče održiv, ​​odgovoran i univerzalno dostupan turizam.
Prethodno je bila voditeljica multilateralnih odnosa i turističke politike u Italiji u ministarstvima u kojima je turizam bio pozicioniran (Ministarstvo
kulture, a potom i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva).

Diplomirala je na Sveučilištu Bocconi i završila Executive MBA na Sveučilištu Luiss Guido Carli. Svoje iskustvo u korporativnim financijama i M&A
operacijama spajanja i preuzimanja povezala je sa svojim poznavanjem kulture i pridružila se 2002. Ministarstvu kulture, sa zadatkom restrukturiranja
javnih financija za sektor kulture. Kao stručnjak za područje Bliskog istoka, od 2010. do 2015. bila je diplomatski predstavnik kulture za područje Zaljeva.

Alessandra govori 6 jezika i autorica je brojnih stručnih publikacija. Također je pridruženi profesor na Luiss Business School i predaje kulturu i menadžment
u turizmu na drugim značajnim sveučilištima u Italiji i inozemstvu.