Maria Pap, Direktorica sektora za turizam, Budapest Festival and Tourism Centre

Maria Pap diplomirala je na Sveučilištu ekonomije “Corvinus” u Budimpešti kao stručnjak za turizam i na Sveučilištu za znanost “Eötvös Lóránd” u Budimpešti kao socijalni savjetnik pravosudne ekonomije. Početkom svoje karijere radila je kao direktor prodaje i imala priliku raditi s partnerima širom Europe, najviše s mađarskim, ruskim i njemačkim partnerima. Posvetila se turizmu i postala važan dio tima Mađarske turističke nacionalne organizacije kao marketinški stručnjak, a bila je i direktorica Mađarske nacionalne turističke zajednice u Berlinu.

Od 2015. godine je voditeljica Odjela turizma u Budapest Festival and Tourism Centre (službeni turistički ured u vlasništvu mađarskog glavnog grada). Odgovorna je za strateško planiranje turizma u Budimpešti i za Budimpeštu i za upravljanje glavnim proizvodima i tržištima. Govori mađarski, njemački, engleski i ruski jezik.