Zašto biti sponzor/partner?

 

Konferencija TURIZAM 365? je prilika da svoj brand promovirate na prvoj konferenciji međunarodnog karaktera
koja se bavi problematikom cjelogodišnjeg turizma i koja okuplja ključne aktere hrvatskog i regionalnog turizma.
Mogućnosti sponzorstva potražite ovdje.

Pokrovitelji

Partneri u organizaciji i produkciji

PR agencija konferencije 

Dizajn i marketing s odmakom.

Partneri i Sponzori

Organizator