Bettina Habel, Pomoćna direktorica Vulcano-a

Bettina Habel pomoćnica je izvršnog direktora Vulcano-a u Auersbachu, malom gradiću na području Graza. Bettina je supruga izvršnog direktora Franza Habela i zajedno su prošli sve faze i poteškoće s kojima se Vulcano morao suočiti te je bila prisutna u poslovanju od samih početaka. Moglo bi se reći da je ona majka Vulcano-a.
Stručna je u razvoju i vođenju internih poslovnih procesa, razvoju ljudskih resursa, marketingu i prodaji te strateškom poslovnom razvoju.
Vulcano je osnovan 2000. godine s idejom proizvodnje visokokvalitetnog pršuta, koja temelji na prinašanju dodatne vrijednosti u uzgoju svinja, za same životinje te hranu. Kroz godine su proširili proizvodnju i prilagodili je za proces posebnog prirodnog sušenja na zraku. 2003. Vulcano je osvojio Lucullus za najbolji pršut u Štajerskoj.
U 2012. godini otvorili su tvornicu pršuta u staklu, koju posjetitelji mogu obići i upoznati njihovu filozofiju, proizvodnju, način uzgoja svinja i gdje mogu kušati svi njihove proizvode. Nadalje, Vulcano se prilagodio potrebama posjetitelja i implementirao mali restoran u kojem posjetitelji tijekom dana mogu degustirati i prodavaonicu lokalnih proizvoda iz cijele Štajerske regije.